Executieve Vaardigheden coaching

Executieve functies zijn de processen in je hersenen, die nodig zijn bij het organiseren van doelgericht gedrag in nieuwe situaties. De naam executieve functies komt uit het Engels ‘ to execute’ en betekent ‘uitvoerend’. We kunnen dus ook wel zeggen dan executieve functies, uitvoerende functies zijn. ‘Executieve functies’ is een verzamelterm voor denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag (Smidts & Huizinga, 2011).

Executieve functies zijn dus de ‘doe-processen’ in ons brein, die ervoor zorgen dat we gedrag bewust kunnen sturen. ‘Sturen’ betekent in dit geval dat we, tot op zekere hoogte, invloed hebben op ons gedrag.

Welke executieve functies kennen we?

  • Inhibitie: het vermogen om impulsen te onderdrukken.
  • Plannen en organiseren: het vermogen om vooruit te denken, een plan te maken, inschatten hoelang iets duurt, prioriteiten stellen, beslissingen te nemen.
  • Flexibiliteit: Je kunnen aanpassen als iets verandert, een probleem op een andere manier oplossen, schakelen tussen activiteiten.
  • Werkgeheugen: Dit is de tijdelijke opslagcapaciteit van ons brein, waarin we taakgerelateerde informatie bewerken.
  • Emotieregulatie: het adequaat aanstaren van je emoties.
  • Gedragsevaluatie: het gebruik van feedback uit je omgeving om je eigen gedrag aan te passen, in de gaten hebben wat het effect van jouw gedrag is op de ander.

Hiervoor gebruik ik de materialen van Leren Leren Nederland. Waar ik de training Train de Trainer – werken aan executieve vaardigheden heb gevolgd.

Door in gesprek te gaan met elkaar kom je er achter welke hulpvraag er speelt en kunnen we samen inzichtelijk maken wat er al goed gaat en wat er beter kan. De materialen van Leren Leren Nederland helpen daarbij.

Waar Leren Leren Nederland voor staat:

Visie: Alle kinderen voelen zich gezien en gehoord.

Missie: Materialen ontwikkelen die professionals ondersteunen in het versterken van executieve vaardigheden bij kinderen.

De duur is afhankelijk van hoe snel het kind of de jongvolwassene de training tot zich neemt.

De kosten zijn 50 euro voor 3 kwartier coaching, 35 euro voor een half uur coaching.

Wil je weten of een coaching Executieve Vaardigheden iets voor je is of meteen een afspraak maken?

Vul dan onderstaand formulier in.