‘Het kind centraal’ & onderwijsvernieuwing

Olga is een veelzijdig coach en leerkracht. Ze weet het kind centraal te zetten in zijn leerproces, niet alleen cognitief ook sociaal en emotioneel.

Haar kennis is waardevol om in scholen in de zetten als het gaat om coachen van leerkrachten. Olga is de onderwijsvernieuwing die wij onderwijs zo gunnen! Ze weet niet alleen hoe, maar voert het ook nog uit.

Edith Steijns
GELUKKIG KIND

waar opvoeder en kind vanuit verbinding en liefde samen door de pieken en dalen gaan!
Edith was de mentor van Olga